مرکز آموزش مجازی

برگزاری المپیاد علوم پزشکی کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری المپیاد علوم پزشکی کشور در سه حیطه طی در دو روز چهارشنبه 29 و پنجشنبه 30 بهمن ماه 1399 در مرکز آموزش مجازی