مرکز آموزش مجازی

آشنایی با استودیوهای دانشگاه

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید کننده فیلم های آموزشی
فیلم های آموزشی در سامانه دانشجویی نوید بارگذاری شده و بخشی از آنها جهت معرفی در آپارات نمایش داده می شود. 
. تمامی فیلم ها با دوربین های DSLR و با کیفیت FHD در فضا های Green Screen ، فضاهای بالینی، استودیوهای مختلف مرکز آموزش مجازی و حتی به صورت مستندهای آموزشی می توانند تولید شوند.
می توانید با توجه به محتوای مورد نیاز استودیو مناسب را رزرو نمایید.

پنل آموزشی


این استودیو مجهز به پنل لمسی، مناسب برای تولید محتوای آموزشی می باشد.


اتاق سبز


این استودیو مجهز به پرده سبز می باشد. بعد از ضبط تصویر برداری، اسلاید های شما همراه با پیش زمینه مناسبی بر روی فیلم تدوین خواهد شد.
 

تصویر برداری در بالین


با توجه به درخواست استاد تصویربرداری فیلم آموزشی را می توان در بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام داد، که این سبک فیلم برداری مستلزم شرایطی می باشد که بایستی با مدیرفیلم برداری مرکز هماهنگی های لازم صورت بگیرد..

تصویربرداری در استودیو پردیس


این استودیو در پردیس دانشگاه واقع شده است .تهیه پادکست


شما می توانید محتوای آموزشی خود را به صورت اسلاید طراحی کرده و در استودیو ضبط صدا مرکز آموزش مجازی روی اسلاید های خود صداگزاری کنید.

تصویربرداری در استودیو


این استودیو مجهز به مبلمان و مناسب برای مصاحبه های گروهی می باشد.


نام استودیو

آدرس

تلفن

ایمیل

مسوول هماهنگی

استودیوی پرده سبز مرکز آموزش مجازی   -                 ضبط تصویر

دانشکده بهداشت، مرکز آموزش مجازی

38580464

elearning@mums.ac.ir

خانم قلی پور

استودیوی پنل هوشمند شماره یک مرکز آموزش مجازی    -  ضبط تصویر

دانشکده بهداشت، مرکز آموزش مجازی

38580464

elearning@mums.ac.ir

خانم قلی پور

استودیوی پنل هوشمند شماره دو مرکز آموزش مجازی   -   ضبط تصویر

دانشکده بهداشت، مرکز آموزش مجازی

38580464

elearning@mums.ac.ir

خانم قلی پور

استودیوی ضبط صدا مرکز آموزش مجازی    -             ضبط صدا

دانشکده بهداشت، مرکز آموزش مجازی

38580464

elearning@mums.ac.ir

خانم قلی پور

استودیوی پنل هوشمند شماره سه مرکز آموزش مجازی -    ضبط تصویر

دانشکده دندانپزشکی

38580464

elearning@mums.ac.ir

خانم قلی پور

استودیوی دانشکده بهداشت    -                               ضبط تصویر

 دانشکده بهداشت

09150771170 

ShojaJM3@mums.ac.ir 

 آقای مهندس شجاع

 استودیوی دانشکده پزشکی    -                               ضبط تصویر/ضبط صدا

دانشکده پزشکی، گروه آموزش پزشکی

 09153031709

ZamanianN2@mums.ac.ir 

 آقای مهندس آیتی،

خانم دکتر زمانیان

استودیوی دانشکده طب سنتی   -                             ضبط تصویر/ضبط صدا

 طبقه دوم دانشکده طب ایرانی و مکمل

 38848930 - 09217605799

 KhanpourR1@mums.ac.ir

 آقای مهندس خانپور