طرح های تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
  

طرح تحقیقاتی اول:

مقایسه آزمون های الکترونیک و مداد-کاغذی جهت بررسی تاثیر هریک از روش ها در یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد طرح: 951688

 

مجریان: دکتر سعید اسلامی، دکتر رضا اسدی

همکاران طرح: مهندس الهام اسدی، دکتر ملیحه دادگر مقدم، دکتر رضا اخوان

مراحل انجام شده: نگارش و تصویب پروپوزال، استخراج اطلاعات دموگرافیک و نمرات ترمیک و تحصیلی دانشجویان مورد نظر از سامانه آموزش، دریافت نمرات آزمون های الکترونیک دروس مورد نظر، انجام آزمون های آماری مرتبط بر روی داده ها و استخراج نتایج مورد نظر. در حال نگارش مقاله

 

  
 

طرح تحقیقاتی دوم:

طراحی آیکون های علایم و نشانه های بالینی برای کاربرد در فضای مجازی

کد طرح:  960400

 

مجری: دکتر رضا اسدی

همکار: مهندس الهام اسدی

مراحل انجام شده: نگارش و تصویب پروپوزال، استخراج 80 علامت و نشانه بالینی پرکاربرد از بین علائم موجود و ساخت فرم طراحی برای هریک از آنها، برگزاری 5 جلسه دو ساعته با دانشجویان پزشکی که دوره استاژری خود را به پایان رسانده اند، جهت طراحی آیکون مورد نظر، نمره دهی به هر طرح و انتخاب طرح برگزیده، ارائه طرح های برگزیده به گرافیست جهت تبدیل آن به تصاویر ایموجی.

 

 
 

طرح تحقیقاتی سوم:

طراحی و ارزیابی نرم افزار نگاشت دیجیتال تصاویر  پاتولوژی دهان، فک و صورت جهت استفاده در آموزش مجازی

کد طرح: 960333

 

مجریان: دکتر رضا اسدی، دکتر نرگس قاضی

همکار: الهام اسدی

مراحل انجام شده: نگارش و تصویب پروپوزال، برگزاری 4 جلسه دو ساعته با تیم برنامه نویسی و متخصص پاتولوژی، انتخاب 30 لام پاتولوژی پرکاربرد جهت انجام تصویر برداری و ایجاد نقشه برای هریک از آنها، ایجاد بستر مناسب برای بارگذاری تصاویر.

 

 
 

طرح تحقیقاتی چهارم:

شناسایی، طراحی و ساخت مدل پرینت سه بعدی جهت شبیه سازی بافت های سطحی برای آموزش بخیه زدن

کد طرح: 970010

مجریان: دکتر حمیده فیض دیسفانی، دکتر رضا اسدی

همکاران: مهندس الهام اسدی، محدثه علیزاده سعادت آباد، دکتر روحیه فرزانه

مراحل انجام شده: نگارش پروپوزال و ثبت در پژوهان، ارسال اصلاحات داوری اولیه

 

 
 

طرح تحقیقاتی پنجم:

شناسایی، طراحی و ساخت مدل پرینت سه بعدی جهت شبیه سازی فانتوم دندان برای استفاده در آموزش دانشجویان دندانپزشکی

مجریان: دکتر رضا اسدی، دکتر هومن شفایی

همکاران: مهندس الهام اسدی، محدثه علیزاده سعادت آباد

مراحل انجام شده: نگارش پروپوزال و ارائه به مجریان جهت بررسی