مرکز آموزش مجازی

نرم افزارهای تولید محتوا

محتوای الکترونیکی دارای مفهومی گسترده است و بطور کلی به هر نوع محتوایی که از طریق رایانه قابل مشاهده و انتقال باشد، محتوای الکترونیکی گفته می شود. محتوای الکترونیکی آموزشی به مجموعه ای از عکس ها، متن ها، و انیمیشن های صوتی و تصویری گفته می شود که به کمک تکنولوژی رایانه ای پدید آمده تا یک مبحث درسی را آموزش دهد. در این بخش به معرفی و راهنمای استفاده از چند نرم افزار جهت تولید محتوا میپردازیم.