مرکز آموزش مجازی

معرفی آموزش الکترونیک

گروه های هدف در آموزش الکترونیک

دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش و یادگیری، گروه های هدف متعددی را تحت پوشش خود قرار می دهند. که شامل دانشجویان، دانش آموختگان در قالب آموزش مداوم، اعضای هیئت علمی در قالب توانمندسازی اساتید، کارکنان در قالب آموزش های ضمن خدمت و در نهایت جامعه در قالب برنامه های بهداشتی عمومی می باشد. در همین راستا در جهت ورود به حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی نیز بایستی همین موارد را مد نظر داشته باشند. هر کدام از گروه های هدف گفته شده ویژگی های مشخصی دارند که طبیعتا آموزش های الکترونیکی برای آنان کاربردهای متفاوتی داشته و باید از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای آن گروه هدف استفاده نمود.
 

تعریف آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک به استفاده از فناوری های الکترونیکی اعم از رایانه، تلفن همراه و سایر ابزارهای مشابه برای یادگیری و آموزش گفته می شود. از آنجاییکه آموزش و یادگیری مناسب یک فرایند دو طرفه و تعاملی میان مدرس و فراگیر می باشد، لذا آموزش الکترونیکی نیز شامل دو بخش اصلی محتواهای آموزشی و تعاملات آموزشی می باشد.

آموزش و یادگیری الکترونیکی استفاده از ابزارها و فناوری های الکترونیکی برای آموزش و یادگیری هستند.

آموزش تحت وب به دو شیوه اصلی ارائه می گردند:

الف- آموزش های همزمان یا Synchronous

در این شیوه آموزش فراگیران از طریق یک نرم افزار که برای این امر طراحی شده است، به طور همزمان با مدرس درس ارنباط برقرار می کنند. مانند کنفرانس تحت وب (Web Conferencing)
کنفرانس تحت وب یا Web Conferencing
در این روش نیاز به سخت افزارهایی مانند دوربین های شبکه (Web Camera) و یا دوربین های ویدیوکنفرانس (Video Conference) است تا بتوان ارتباط ویدیویی همزمان میان مدرسین و فراگیران را برقرار نمود. ارتباط به صورت صوتی، تصاویر ویدیویی، امکان نمایش اسلاید و به اشتراک گذاری فایل می باشد.

ب- آموزش غیرهمزمان یا Asynchrousous

آموزش های الکترونیکی غیرهمزمان امروزه گروه اصلی آموزش های الکترونیکی را تشکیل می دهند زیرا اگرچه آموزش همزمان جذاب تر و مدرن تر به نظر می روسد اما نکته مهمتر دسترسی پذیری و آسان تر بودن فرایند یادگیری و آموزش است.

در این نوع آموزش مدرسین و یا مولفین محتوا با همکاری متخصص تولید محتوا اقدام به تولید محتواهای آموزشی نموده و بر روی سامانه های یادگیری آنلاین و یا به صورت CD و DVD عرضه می کنند. در این مرحله فراگیران با دسترسی به محتواهای آموزشی یادگیری را آغاز می کنند.

سیستم های مدیریت محتوای یادگیری (LCMS)

این سیستم ها مسوول تولید، مدیریت و عرضه محتواهای آموزشی هستند که از طریق یک سیستم مدیریت یادگیری عرضه خواهند شد. در سیستم های مدیریت محتوای آموزشی، مدیران آموزشی و مدرسین می توانند با تولید، ذخیره سازی، استفاده مکرر، مدیریت و عرضه محتواهای آموزشی از یک بانک اطلاعاتی را انجام دهند. محتواهای درسی در این سیستم هادر قالبی تحت عنوان اشیای آموزشی تهیه شده و به شکل ها و چیدمان های متنوعی به فراگیران عرضه می شود.

ارائه آموزش های لازم

ارایه یک شیوه آموزش جدید که به طور بنیادی با آموزش های رایج تفاوت دارد، نیاز به برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و پشتیبانی مناسب دارد که این کارگاه های به طور مستمر بوسیله واحد آموزش الکترونیک در موارد زیر برگزار می گردد:
- آموزش تولید محتوای آموزشی برای اعضای هیات علمی
- آموزش فعالیت و مدیریت یک دوره آموزش الکترونیکی برای اعضا هیات علمی
- آموزش شیوه ارزشیابی فراگیران در آموزش الکترونیکی برای اعضای هیات علمی
- آموزش شیوه استفاده از محتوا و یادگیری الکترونیکی برای فراگیران

زیرساخت ها

از یک نگاه می توان نظام آموزش الکترونیکی در هر حوزه ای را به دو بخش بانک های اطلاعاتی و فرایندهای الکترونیکی آموزشی تقسیم نمود.

فرایندهای الکترونیکی آموزشی

شامل کلیه ابزارهای تشریک مساعی برای برقراری ارتباطات زیر می باشد:

- ارتباط فراگیران با مدرسین

- ارتباط فراگیران با فراگیران

- ارتباط فراگیران با پشتیبانان سیستمبانک های اطلاعاتی

- فراگیران (دانشجویان، کارکنان، دانش آموختگان، اساتید و عموم جامعه)

- دوره ها و کلاس های آموزشی

- آموزش ها و راهنماهای یادگیری

- رویدادها و تقویم آموزشی

- آزمون ها

- اشیا و محتوای آموزشی

ابزارهای تشریک مساعی

ابزارهای تشریک مساعی بر دو نوع ارتباط همزمان و غیرهمزمان هستند که شامل موارد زیر می شوند:

غیرهمزمان


- بحث و انجمن

- پست الکترونیکی

- شبکه اجتماعی

- اشتراک گذاری فایل های آموزشی

همزمان


- چت به شیوه ارتباط صوتی یا متنی و یا هر دو

- ارتباط تصویری از طریق وبکم و یا وب کنفرانس

- کلاس مجازی شامل وایت برد الکترونیکی و ارتباط همزمان صوتی و تصویری