مرکز آموزش مجازی

الزام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی به گذراندن درس اصول و مبانی مدیریت خطر در حوادث

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازگشت به نامه شماره 500/526/د  مورخ 99/10/6  الزام دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی به گذراندن درس اصول و مبانی مدیریت خطر در حوادث و بلایا و ارائه آن توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ،  به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ ۲۳ ۱۰۹۹ شورای آموزشی این دانشگاه مطرح و مقرر شد موارد زیر از آن معاونت محترم  استعلام  گردد :