موکس کشوری آرمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

همانطور که مستحضرید یکی از رویکردهای نوین آموزش مجازی که در همه جهان به ویژه کشورهای پیشرفته مورد توجه خاص قرار گرفته موکس ها هستند  که دستیابی به عدالت آموزشی به معنی واقعی آن را محقق ساخته اند و توسط کنسرسیومی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر ارائه می شود.

 موکس کشوری آرمان نیز به عنوان اولین موکس های استاندارد کشور با همکاری کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و ارائه شده است. در حال حاضر دو نوع برنامه آموزشی در قالب آموزه و درس های دانشگاهی در آرمان ارائه می شود.

 بخش آموزه‌های آرمان که شامل ارائه مباحث کوتاه است در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ عنوان بوده و به طور  روز افزون در حال بارگذاری  است. اما با بروز پاندمی کووید ۱۹ ، بر اساس نیاز سنجی انجام شده ،  تدوین محتوای کامل درس های دانشگاهی نیز در دستور کار قرار گرفته است به طوری که در حال حاضر ۴۰ درس از دروس رشته های گروه علوم پزشکی (شامل بیش از ۷۰۰ عنوان محتوای الکترونیکی)  با همکاری اعضای هیات علمی مبرز  از همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و با حفظ مالکیت معنوی تهیه‌کنندگان، بر روی این سامانه به صورت رایگان در حال ارائه بوده و تعداد زیادی نیز در دست تهیه و بارگذاری است. در این حرکت ، هیات‌های ممتحنه و ارزشیابی و همچنین برخی از دبیرخانه های شورای آموزش  تخصصی در معاونت آموزشی وزارت متبوع نیز نقش بسزایی داشتند که از همگی ایشان تشکر و قدردانی می شود.

 با توجه به اهمیت این برنامه های مجازی در ارتقای سطح آموزشی مند است دستور فرمایید موارد به نحو مقتضی اطلاع کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه رسانده شود.

 بدیهی است این فهرست از واحدهای دانشگاهی  که در نامه  ارائه می‌شود ، به سرعت در حال افزایش و تکمیل شدن است.

نامه و لیست واحدهای دانشگاهی