دوره پودمانی مقدماتی انفورماتیک پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همانطور که مستحضر هستید، روند تحول در زمینه انفورماتیک پرستاری در جهان رو به توسعه بوده و بکارگیری روشهای انفورماتیک پرستاری در حال گسترش است، به نحوی که در شرح وظایف پرستاران و شاخص های اعتباربخشی بیمارستان ها نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا، به منظور بهره مندی از بستر فضای مجازی در جهت ارتقای عدالت آموزشی در کشور و نیز با عنایت به سرعت چشمگیر رشد و توسعه دانش علوم پزشکی، گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری دانشگاه مجازی تهران اقدام به طراحی و تدوین دوره پودمانی "انفورماتیک پرستاری" نموده است. این دوره به عنوان یک برنامه آموزشی ماژولار، با هدف توانمندسازی دانشجویان پرساری و کارشناسان رستاری شاغل در بیمارستان ها با حوزه های صلاحیت های مدیریت اطلاعات بالینی، توانمدی مدیریت تحولات انفورماتیک و صلاحیت های سواد اطلاعاتی طراحی شده است.

این دوره پودمانی اکنون در مرحله اعلام دومین فراخوان جهت ثبت نام فراگیران قراردارد که پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره توسط شرکت کنندگان،گواهی شرکت در دوره از طرف دانشگاه علوم پزشکی مجازی صادر خواهد شد.

بازه ثبت نام این دوره 27 دی ماه لغایت 20 بهمن 1399 می باشد و شروع دوره از 28 بهمن ماه خواهد بود.

 

مشاهده شیوه نامه انفورماتیک پرستاری