دوره کوتاه مدت طراحی محاسباتی دارو: داکینگ مولکولی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به طراحی دوره پودسمانی مجازی تحت عنوان "طراحی محاسباتی دارو: داکینگ مولکولی" جهت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده است که اکنون در مرحله اعلام فراخوان و پذیرش فراگیر قرار دارد. لذا، پوستر فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره مربوطه به شرخ ذیل می باشد :