کسب رتبه اول کشوری تعداد استنادات به ازای مقاله

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

کسب رتبه اول کشوری تعداد استنادات به ازای مقاله توسط مسوول مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رضا اسدی، مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور رتبه اول کشور را در شاخص استناد به این مقاله کسب نمود. او که دارای شاخص h ۱۷ و ۲۹مقاله منتشر شده در پایگاه ISI می باشد،  پزشک و فارغ التحصیل PhD by Research اپیدمیولوژی از مرکز تحقیقات سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. 

او دارای 7892  مورد استناد به مقالات خود می باشد که در نتیجه فعالیت وی در حوزه پژوهشی بار جهانی بیماری ها (Global disease burden) حاصل شده است.  این موضوع که عنوان پایان نامه دکترای تخصصی وی نیز بوده است به بررسی آثار و تاثیر بیماری ها بر سلامت کشورها به صورت تخصصی و بر اساس میزان تفاوت در امید به زندگی و ناتوانی های ایجاد شده در هر فرد می پردازد  و شاخص و معیاری مهم برای تعیین وضعیت سلامت کشورها و هدایت بودجه های سلامت در حوزه های مختلف و بیماری ها برای سیاست گذاران و تصمیمگیران نظام های سلامت کشور ها فراهم میکند. او دارای ۱۷ عنوان مقاله منتشر شده در مجله the Lancet دومین مجله معتبر پزشکی در جهان با ضریب تاثیر ۴۰می باشد.

از دیگر حوزه های پژوهشی و تحقیق در خصوص تولید محتواهای الکترونیکی، مبانی یادگیری الکترونیکی، استفاده از نرم افزارها و سیستم های رایانه ای در آموزش و همچنین استفاده از چاپگر سه بعدی برای تولید مدل های آموزش پزشکی است.  او در حال حاضر ۷طرح تحقیقاتی را در دست اجرا و 9  طرح پژوهشی خاتمه یافته را در کارنامه پژوهشی خود دارد.