وبینار اپتومتری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزاری کلاس های "اپتومتری" به صورت وبینار با استرالیا 

 وبینار اپتومتری

جلسه وبینار با عنوان " اپتومتری " در تاریخ 97/2/4  ساعت 8  صبح  در محل مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  برگزار می گردد

استاد : آقای دکتر حسینی 

تعداد دانشجویان : 21 نفر

تعداد جلسات : 2 جلسه 

 
 وبینار اپتومتری  وبینار اپتومتری