کارگاه آموزش کار با تخته هوشمند و نرم افزار Prezi

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه نرم آموزش کار با تخته هوشمند و نرم افزار Prezi، در تاریخ 19 شهریور 96، با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان، پرسنل و کادر درمانی در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و مورد استقبال بی نظیری قرار گرفت.

اهداف این کارگاه، آشنایی و کار با تخته هوشمند و آموزش عملی کار با نرم افزار Prezi  بود.

 این کارگاه توسط مهندس مهتاب بخارائی و مهندس الهام اسدی ارائه شد.