کارگاه فن بیان در ارائه آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

فن بیان در ارائه آموزش

کارگاه فن بیان در تاریخ 27 شهریور ماه 1396 با حضور جمعی از اساتید در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید .

اهداف این کارگاه ارائه آموزشی با فن بیان قوی تر و تاثیرگزاری بیشتر بود که با تدریس دکتر سید رضا حبیب زاده ، مورد استقبال اساتید و شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

 

فن بیان در ارائه آموزش

 

فن بیان در ارائه آموزش