مرکز آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی نظام پزشکی تهران بزرگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظام پزشکی تهران بزرگ در راستای اهداف عالیه خود، فعالیت های آموزشی را یکی از اولویت های اصلی خود قرار دده و میکوشد با استفاده از توان علمی اساتید مطرح حوزه های مختلف علم پزشکی اطلاعات علمی اعضای خود را در سطح عالی و به روز نگاه دارد.

در این راستا، با توجه به گستره نفوذ رو افزون و فراگیر فنآوری های نوین ارتباطی و سهولت تبادل اطلاعات، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه آموزش مجازی تخصصی نموده است. این سامانه با ارائه به روزترین دوره های آموزشی کاربردی در کلیه تخصص های پزشکی به همراه امتیاز بازآموزی برای اساتید و شرکت کنندگان میکوشد نقش مهمی در آموزش جامعه پزشکی ایفا نماید. از این رو، صمیمانه درخواست می شود ضمن بازدید از این سامانه، اطلاعات و لینک برنامه های اجرایی آن در اختیار اعضا و اساتید محترم آن نهاد قرارگیرد.

همچنین جناب آقای مهدس میثم فتحی، مدیر آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ با شماره مستقیم  09129339640 جهت هماهنگی های لازم، همکاری های مشترک و برنامه ریزی های آتی خدمت شما معرفی می شوند.

سامانه آموزش مجازی نظام پزشکی تهران بزرگ  

learn.tehranmc.org