تقویم آموزش مجازی ترم اول 1400

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


  

پیشنهاد تقویم سال تحصیلی 1400-1401  برای  دانشجویان جدیدالورود در مقاطع تحصیلات تکمیلی

نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

فرجه امتحانات

مدت و تاریخ امتحانات

نیمسال اول

17هفته

ازتاریخ شنبه

08/08/1400

لغایت پنجشنبه

05/12/1400

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

5 روز

از تاریخ چهارشنبه

11/12/1400

لغایت سه شنبه

24/12/1400

نیمسال *دوم1

17 هفته

از تاریخ شنبه

06/01/1401

لغایت پنجشنبه

‏30/04/1401

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

4روز

از تاریخ سه شنبه

04/05/1401

لغایت یکشنبه

16/05/1401

 

توضیح این که : با توجه به اعلام با تاخیر لیست پذیرفته شدگان از سوی مرکز سنجش پزشکی  ،هفته دوم تعطیلات عید به مدت یک هفته در طول دوره اموزشی (17 هفته) نیمسال دوم لحاظ شده است.

 

پیشنهاد تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401  برای  دانشجویان جدیدالورود در مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته وناپیوسته ودگترای عمومی

 

نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

فرجه امتحانات

مدت و تاریخ امتحانات

نیمسال دوم

17 هفته

از تاریخ یکشنبه

01/12/1400

لغایت پنجشنبه

‏26/03/1401

دوهفته پس از شروع نیمسال

تا3 هفته قبل از شروع امتحانات

8 روز

از تاریخ شنبه

04/04/1401

لغایت پنجشنبه

16/04/1401

 

 دانشجویان سنوات قبلی نیمسال اول 1400

نیمسال

آغاز و پایان آموزش مجازی در سامانه نوید

بررسی صحت دروس توسط اساتید و دانشجویان در سامانه نوید

بارگذاری محتوا در سامانه نوید

ارائه وبینار، تکلیف، خودآزمایی در سامانه نوید

فرجه

 امتحانات

تاریخ امتحانات

تعطیلی بین دو نیمسال

نیمسال اول

ازتاریخ 1400/06/21

 

لغایت 1400/10/15

ازتاریخ 1400/06/21

 

لغایت1400/07/02

ازتاریخ 1400/06/21

 

لغایت 1400/08/20

ازتاریخ 1400/07/02

 

لغایت 1400/10/10

8 روز

از تاریخ شنبه

1400/10/18

 

لغایت پنجشنبه 1400/10/30

جمعه 1400/11/01

لغایت جمعه 1400/11/08

*توجه

  •  دانشجویان و اساتید گرامی بایستی در تاریخ ذکر شده تطابق دروس ثبت شده در سامانه آموزش مجازی (نوید) را با دروس تعریف شده در پورتال آموزشی خود (مروارید) بررسی نموده و در صورت مغایرت از طریق ارسال تیکت در پورتال آموزشی، موضوع را جهت پیگیری اطلاع دهند.
  •  لازم به توجه است که درخواست برگذاری کلاس آنلاین (وبینار) جدید بایستی از طریق سامانه نوید و حداقل دو روز قبل از تاریخ برگذاری وبینار ارسال شود.
  •  درصورت عدم دسترسی به محتواهای آموزشی در تاریخ تعیین شده، دانشجویان میتوانند از طریق تیکت، موضوع را جهت پیگیری به پشتیبان آموزشی خود اطلاع دهند.

 


  

 دانشجویان سنوات قبلی نیمسال دوم 1400

نیمسال

آغاز و پایان آموزش مجازی در سامانه نوید

بررسی صحت دروس توسط اساتید و دانشجویان در سامانه نوید

بارگذاری محتوا در سامانه نوید

ارائه وبینار، تکلیف، خودآزمایی در سامانه نوید

فرجه

 امتحانات

تاریخ امتحانات

تعطیلی بین دو نیمسال

نیمسال دوم

شنبه 1400/11/10 لغایت 

پنجشنبه 1401/03/19

ازتاریخ 1400/11/10

 

لغایت 1400/11/22

ازتاریخ 1400/11/10

 

لغایت 1401/01/10

ازتاریخ 1400/11/25

 

لغایت 1400/10/10

8 روز

از تاریخ شنبه

1400/10/18

 

لغایت پنجشنبه 1400/10/30

جمعه 1400/11/01

لغایت جمعه 1400/11/08

*توجه

  •  دانشجویان و اساتید گرامی بایستی در تاریخ ذکر شده تطابق دروس ثبت شده در سامانه آموزش مجازی (نوید) را با دروس تعریف شده در پورتال آموزشی خود (مروارید) بررسی نموده و در صورت مغایرت از طریق ارسال تیکت در پورتال آموزشی، موضوع را جهت پیگیری اطلاع دهند.
  •  لازم به توجه است که درخواست برگذاری کلاس آنلاین (وبینار) جدید بایستی از طریق سامانه نوید و حداقل دو روز قبل از تاریخ برگذاری وبینار ارسال شود.
  •  درصورت عدم دسترسی به محتواهای آموزشی در تاریخ تعیین شده، دانشجویان میتوانند از طریق تیکت، موضوع را جهت پیگیری به پشتیبان آموزشی خود اطلاع دهند.