آزمون MPH

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به شرایط ویژه به دلیل اپیدمی COVID-19 آزمون MPH دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت الکترونیکی و در دانشگاه های علوم پزشکی محل خدمت داوطلبین برگزار گردید. مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با در نظرگرفتن تمهیدات لازم در خصوص برگزاری این آزمون و با نظارت بر اجرای آزمون در تاریخ 5 مهر 1399 با رعایت پروتکل های بهداشتی آزمون MHP را با حضور 3 دانشجو راس ساعت 10 صبح برگزار نمود.