راه اندازی دفتر آموزش مجازی در دانشکده ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در نتیجه شیوع بیماری کووید-۱۹ و ارائه بسیاری از برنامه های آموزشی دانشگاه به صورت آموزش مجازی، ظرفیت مناسبی برای توسعه بسترهای آموزش مجازی و گسترش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فراهم شده است. در همین راستا لزوم راه اندازی دفترمجازی دانشکده ها، زیر نظر مرکز مجازی دانشگاه دیده شد تا از این طریق در جهت رفع اشکالات دانشجویان و اساتید در فرایند آموزش مجازی و همچنین تولید محتوای الکترونیکی اساتید پشتیبانی هر چه بهتری صورت گیرد.

در تاریخ هشتم مهرماه، مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاه جناب آقای دکتر اسدی  به همراه کارشناسان، آقای مهندس رحمانی و سرکارخانم دکتر رجب زاده،  از دفتر مجازی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، طب سنتی، بهداشت و پرستاری و مامایی بازدید نموده و با اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده ها در خصوص راه اندازی و تجهیز این دفاتر بحث و تبادل نظر شد.

همچنین  در خصوص رعایت استانداردهای لازم برای تولید محتوا و ضبط ویدئو به کارشناسان آموزش های لازم داده شده و در آخر تجهیزات مورد نیاز هر دانشکده براساس اولویت و همچنین میزان بودجه پیش بینی شده، تعیین شده و برای انجام مراحل اداری و تایید نهایی به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردید.

همچنین در نهایت تصمیم بر آن است که در بیمارستان های آموزشی بزرگ دانشگاه نیز دفاتر مشابهی برای ارائه خدمت به دانشجویان و اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز آموزشی، تجهیز و راه اندازی شوند.