فراخوان برنامه ترم تابستانی مجازی 1399 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به استحضار می رشاند که با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مجازی و حمایت معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه و درخواست های جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص تخفیف شهریه دروس ترم تابستانی مجازی 1399، دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نظر دارد با هدف مساعدت با متقاضیان این برنامه و پشتیبانی از فرایندهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 53 درس مجازی ترم تابستانی 1399 را با 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه دهد. 

اطلاعیه تخفیف 40 درصدی جهت ثبت نام

دروس ترم تابستانی مطابق با 40درصد تخفیف

فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی