برگزاری آزمون "آلودگی هوا" و "کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در سنجش آلاینده ها"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری آزمون درس " کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در سنجش آلاینده ها "  و  درس " آلودگی هوا "  برای اولین بار به صورت الکترونیکی در مرکز آموزش مجازی طراحی و در تاریخ 13 و 17 آذر 98 برگزار گردید.

 خانم دکتر مریم سرخوش از گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده بهداشت تجربه خود را در خصوص طراحی و برگزاری آزمون های الکترونیکی این گونه بیان می کنند :

از مهمترین نقاط قوت آزمون مجازی می توان به عدم استفاده از کاغذ، مشاهده  نمرات آزمون، جواب آن در پایان آزمون و آشنایی  دانشجویان با تجهیزات مناسب مرکز آموزش مجازی می باشد. با توجه به اینکه برگزاری آزمون سالم و بدور از هر گونه تقلب از مطالبات اساتید می باشد، بنابراین می تواند عدم امکان تقلب از طرف دانشجویان را از دیگر مزایای آزمون مجازی دانست. از دیگر مزایای آزمون مجازی در مرکز آموزش مجازی دانشگاه همکاری، مشارکت صمیمانه و دردسترس بودن کارشناسان مربوطه در طراحی و برگزاری آزمون ها می باشد. همکاری کارشناسان مرکز آموزش مجازی با افزایش رضایتمندی اساتید می تواند بسیار ارتباط داشته باشد.