برگزاری آزمون الکترونیکی کشوری پایان ترم تابستانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارایه واحدهای علوم پایه پزشکی به صورت مجازی، دانشگاه علوم پزشکی مچازی با مشارکت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع برنامه ترم تابستانی را در سال جاری برای دانشجویان رشته های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برنامه ریزی و اجرا نموده است. در این راستا، با عنایت به شروع ترم تحصیلی و نظر به لزوم ارائه خدمات آموزشی شایسته به دانشجویان متقاضی، مقرر شد آزمون الکترونیکی پایانی این برنامه در مراکز آزمون دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل دانشجویان برگزار گردد.

با عنایت به تقویم آموزشی برنامه ترم تابستان مجازی، آزمون پایانی به صورت الکترونیکی در تاریخ های 30 و 31 شهریور ماه از ساعت 10 الی 13 توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید، مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان 17 دانشجو در این دوره از  برگزار گردید.

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار کننده آزمون پایانی ترم تابستانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و سبزوار بوده است.