سومین نشست رسمی کافه دیجیتال سلامت با عنوان " ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه و کارآفرینی"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سومین نشست رسمی کافه دیجیتال سلامت با عنوان " ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه و کارآفرینی" با حضور آقایان دکتر اسلامی، دکتر جعفری و دکتر مهاجری در مرکز آموزش مجازی مورخ 2 شهریور ماه 1398 برگزار گردید.

اهداف دنبال شده در این نشست به شرح زیر می باشد:

  • بررسی مدل دانشگاه کارآفرین
  • بررسی سیر تکوینی و تکمیلی دانشگاه ها
  • جهت گیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نظام آموزشی در حوزه کارآفرینی
  • ضرورت نیازسنجی بخش صنعت و چگونگی آن
  • بررسی نقش اساتید در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
  • بررسی نقش دانشگاه در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
  • بررسی نقش دانشجویان در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
  • بیان راهکارهای مختلف به منظورافزایشارتباط صنعت با دانشگاه
  • پرسش و پاسخ