برگزاری کارگاه آشنایی با استاندارهای تولید محتوای الکترونیکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارگاه آشنایی با استاندارهای تولید محتوای الکترونیکی ویژه  کارکنان معاونت آموزشی در روزهای 20 و 27 مرداد ماه در بیمارستان قائم برگزار گردید. 

جناب آقای مهندس رحمانی مدرس این کارگاه بوده و اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • معرفی سیستم آموزش مجازی
  • آشنایی با روشهای موجود آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با روشهای نوین یادگیری الکترونیکی
  • روشهای تعامل در آموزش الکترونیکی
  • روشهای سنجش در آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با استاندارد اسکروم
  • روش تدوین سناریو آموزشی
  • مراحل تولید محتوا
  •  پرسش و پاسخ