دومین نشست رسمی کافه دیجیتال سلامت با عنوان " کاربرد فناوری اطلاعات بربهبود مدیریت هزینه های درمان"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دومین نشست رسمی کافه دیجیتال سلامت با عنوان " کاربرد فناوری اطلاعات بربهبود مدیریت هزینه های درمان" با حضورآقای دکترابراهیمی پور و دکترممیزان درمرکز آموزش مجازی مورخ 5 مرداد ماه 1398 برگزار گردید.

 

اهداف دنبال شده در این نشست به شرح زیر می باشد:

  • اثرات فناوری اطلاعات در حوزه درمان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و درمان
  • فرآیند اعلام نیاز واحد های درمان به منظور بهره مندی از فناوری اطلاعات
  • نیازسنجی واحدهای درمان و فناوری اطلاعات
  • بررسی نقش مرکز رشد فناوری های سلامت در توسعه طرح های درمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات
  • پرسش و پاسخ