برگزاری کارگاه آموزش سامانه الکترونیکی LMS مقدماتی و پیشرفته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارگاه آموزش سامانه الکترونیکی LMS  مقدماتی ویژه  اعضای محترم هیات علمی در دانشکده پزشکی مورخ 30 و 31 تیر ماه 98 برگزار گردید. 

 جناب آقای دکتر اسدی و جناب آقای مهندس رحمانی و سرکار خانم مهندس ربانی مدرسین این کارگاه بوده و اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • -معرفی سیستم آموزش مجازی (هم زمان و غیرهم زمان) 
  • - معرفی و آموزش قابلیت های سامانه دانشجویی آموزش مجازی
  • - کار با سامانه و مشاهده ی محتوا از دید کاربر دانشجو
  • - ایجاد یک درس
  • - آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه دانشجویی
  • - ثبت نام، تایید و مدیریت کاربران در سامانه
  • - کار با قابلیت های سامانه به عنوان استاد
  • - پرسش و پاسخ