برگزاری اولین آزمون طب سوزنی در مرکز تخصصی آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سرکار خانم دکتر هدا عزیزی از دانشگاه طب ایرانی بعد از تجربه برگزاری آزمونهای الکترونیکی برای درس های پاتولوژی جغرافیایی و زبان تخصصی تصمیم به طراحی آزمون طب سوزنی به صورت الکترونیکی گرفته و این آزمون با  23 سوال و 50 دقیقه زمان به صورت تصادفی طراحی و  در تاریخ 10 تیرماه 1398 در مرکز تخصصی آموزش مجازی اجرا شد.