بازدید مسوول مرکز طراحی آموزشی نوین دانشگاه لیل فرانسه از مرکز آموزش مجازی علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دومینیک پرین مسئول مرکز طراحی آموزشی نوین دانشگاه لیل فرانسه ،  از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید کرد.

 

 

ایشان در روزهای  ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه جاری ر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور یافت. در نخستین روز حضور ایشان جلسه مشترک با دکتر اعتضاد رضوی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر سرآبادانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش و دکتر رضا اسدی مسوول مرکز آموزش مجازی برگزار گردید.

وی از مرکز آموزش مجازی و مرکز جامع مهارتهای بالینی و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه  بازدید و به تبادل نظر و اطلاعات با اعضای این مراکز پرداخت.  بررسی  امکانات، مزایا و نیازهای سامانه های   LMS  دانشگاه  لیل فرانسه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و امکان همکاری و تبادل اطلاعات از موضوعات جلسات برگزار شده در این دو روز بود.

 

 

   
         

 

         
         
         

 

 

جلسه آموزشی کاربردهای تکنولوژی آموزشی در تدریس دانشگاهی با حضور دومینیک پرین (Dominique Perrin) مسئول مرکز طراحی آموزشی نوین دانشگاه لیل فرانسه ،  دکتر جواد سرآبادانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، دکتر رضا اسدی مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه ، اعضای هیات علمی  و دانشجویان گروه آموزش پزشکی  و رابطین EDO دانشکده ها در محل سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. این جلسه به زبان انگلیسی برگزار شد.

 در این جلسه آقای پرین به تشریح مزایای استفاده از تکنولوژی های نوین و آموزش مجازی در آموزش و معرفی سامانه های آموزش مجازی دانشگاه لیل فرانسه به عنوان بزرگترین دانشگاه فرانسه پرداختند. در ادامه آقای دکتر سرآبادانی استفاده از ابزارها و تکنولوژی در آموزش علوم پزشکی را تشریح نمودند و در بخش پایانی شرکت کنندگان با پرسش و پاسخ و بحث در خصوص موضوعات  مطرح شده در این جلسه مشارکت نمودند.