کارگاه آشنایی با آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه آشنایی با آموزش مجازی و یادگیری غیر حضوری ویژه مشمولین سطح 1  اعضای عیات علمی در دانشکده داروسازی مورخ 97/07/12 و 97/08/10 برگزار گردید. 

مدرسین این کارگاه  جناب آقای دکتر اسدی، سرکارخانم مهندس بخارائی ، و جناب آقای مهندس رحمانی بودند.

اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • -معرفی سیستم آموزش مجازی (هم زمان و غیرهم زمان)
  • -معرفی و آموزش سامانه وبینار 
  • - معرفی و آموزش قابلیت های سامانه دانشجویی آموزش مجازی
  • - کار با سامانه و مشاهده ی محتوا از دید کاربر دانشجو
  • - ایجاد یک درس
  • - آشنایی با امکانات استاد و دانشجو در سامانه دانشجویی
  • - ثبت نام، تایید و مدیریت کاربران در سامانه
  • - کار با قابلیت های سامانه به عنوان استاد
  • - پرسش و پاسخ