کارگاه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در دو گروه برای کارکنان معاونت آموزشی به مدت 6 ساعت در محل دانشکده پرستاری برگزار گردید

مدرس این دوره جناب آقای مهندس علی رحمانی کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و کارشناس مرکز تخصصی آموزش محازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده اند. 

 

سرفصل های ارائه شده در این کارگاه دو جلسه ای :

  • آشنایی با واقعیت مجازی ، آشنایی با واقعیت افزوده 
  • کاربردهای واقعیت مجازی در آموزش
  • کاربردهای واقعیت مجازی در علوم پزشکی
  • آشنایی با ابزارهای AR
  • نحوه ساخت عینک ورابیننحوه تولید و استفاده از QR code