برگزاری وبینار گسترش همکاری های علمی، آموزشی و درمانی میان ایران و افغانستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به منظورگسترش همکاری های علمی، آموزشی و درمانی میان ایران و افغانستان،نماینده وزارت صحت عامه کشور افغانستان در تاریخ 14 مرداد ماه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید نمود.

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مجروحی مدیر کل بین الملل وزارت صحه افغانستان به همراه دکتر اسدی لاری مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز تخصصی آموزش مجازی، در جریان توانمندی های علمی، درمانی و آموزشی این دانشگاه قرار گرفتند.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه این بازدید در گفتگو با وب دا اظهار داشت: پیرو بازدید دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان از کشور افغانستان مقرر شد در زمینه های آموزشی تفاهم نامه ای با نماینده وزارت صحه افغانستان مبنی بر همکاری در جهت آموزش پزشکان افغانستانی منعقد شود.

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد