کارگاه پروپوزال نویسی پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه نحوه پروپوزال نویسی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

تدریس این کارگاه سه ساعته آقای دکتر اسدی و خانم دکتر دادگر بر عهده داشتند.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده شد.

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد