کارگاه آموزش مجازی ویژه گروه چشم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش مجازی ویژه اعضای هیات علمی گروه چشم پزشکی  در مرکز تخصصی آموزش مجازی  مورخ 96/7/27 با حضور 9 نفر از اعضا هیات علمی گروه چشم برگزار گردید.

 

در ابتدای این کارگاه دکتر اعتضاد رضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش به بیان لزوم شیوه های نوین آموزشی به خصوص شبیه سازی و آموزش های الکترونیکی در علوم پزشکی پرداختند و به فضای مناسب تهیه شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یک فضای استاندارد در آموزش مجازی اشاره نمودند.

 

پس از مقدمه‌ی ایشان دکتر رضا اسدی و خانم دکتر اطمینانی جایگاه یادگیری الکترونیکی در جهان به ویژه در حیطه‌‍ی علوم پزشکی را ارائه نموده و به ارائه‌ی جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فعالیت های انجام گرفته از ابتدای راه اندازی آموزش مجازی در دانشگاه تاکنون پرداختند. اعضای هیات علمی حاضر در کارگاه نیز با بیان نظرات خود نحوه‌ی استفاده از آموزش مجازی در بین فراگیران گروه چشم را بررسی کردند.

 

 

دربخش دوم کارگاه آقای مهندس رحمانی نحوه‌ی تولید محتوا و استفاده از سامانه ی آموزش های غیر همزمان (LMS) و خانم مهندس بخارایی نحوه‌ی استفاده از سامانه‌ی آموزش های همزمان (Webinar) را برای شرکت کنندگان در کارگاه شرح دادند

   
 

در بخش نهایی آقای دکتر اخوان از اعضای هیات علمی گروه طب اورژانس نحوه تهیه و برگزاری آزمون های الکترونیکی در دو فرمت ساده و PMP را به مدت دو ساعت ارائه نمودند.