آزمون الکترونیکی رادیولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون الکترونیکی رادیولوژی

آزمون استاژر های گروه رادیولوژی خانم دکتر عباسی، در تاریخ 26-5-96 در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار گردید.

 این آزمون با 20 دانشجوی استاژر برگزار شد.

 

 آزمون الکترونیکی رادیولوژی