برگزاری اولین جلسه رابطین محترم آموزش مجازی دانشکده ها - 6 اسفندماه 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین جلسه رابطین آموزش مجازی دانشکده ها، با حضور مدیر، کارشناسان مرکز و رابطین محترم تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل دفتر آموزش الکترونیک برگزار گردید. این جلسه در تاریخ شهریور 96 با هدف آشنایی هر چه بیشتر رابطین با مفاهیم آموزش مجازی، سامانه ها و همچنین معرفی چشم انداز و برنامه های جدید دفتر آموزش الکترونیک تشکیل گردید. در این جلسه رابطین به بحث و تبادل افکار پرداخته و به بررسی مشکلات و راه حل ها پرداختند.