برگزاری کارگاه های آموزش مجازی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید سال 99

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مشاهده فیلم وبینار

 

به منظور آشنایی دانشجویان  ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد با آیین نامه ها و دستور العمل ها و همچنین سامانه های مورد استفاده در آموزش مجازی، کارگاهی در تاریخ 5 آذر 1399 ساعت 10 صبح به صورت وبینار با همکاری مشترک مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مرکز آموزش مجازی دانشگاه برگزار گردید. 

در بخش اول این کارگاه رئیس گروه تعاملات آموزشی و توان

مندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی توضیحاتی در خصوص بخش های مهم آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد، شرایط دفاع از پایان نامه ارائه داد و همچنین به معرفی طرح های در دست اجرا در مدیریت تحصیلات تکمیلی از جمله طرح دانشگاه نسل سوم، توسعه زیست بوم تعاملات بین رشته ای و طرح توسعه تعامل با واحدهای فن آور پرداخت.

در ادامه کارگاه کارشناسان مرکز آموزش مجازی دانشگاه به معرفی و آموزش سامانه های نوید، سیپاد، LMS و وبینار پرداختند

لازم به ذکر است بیش از 140 نفر از دانشجویان در این کارگاه مجازی شرکت داشتند.