برگزاری کارگاه آشنایی با استاندارها و نحوه تولید محتوای الکترونیکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارگاه آشنایی با استاندارها و نحوه تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار storyline ویژه  اعضای محترم هیات علمی  در تاریخ 19 مهرماه 1398 دردانشکده داروسازی برگزار گردید. 

جناب آقای مهندس رحمانی مدرس این کارگاه بوده و اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • معرفی سیستم آموزش مجازی
  • آشنایی با روشهای موجود آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با روشهای نوین یادگیری الکترونیکی
  • روشهای تعامل در آموزش الکترونیکی
  • روشهای سنجش در آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با استاندارد اسکروم
  • روش تدوین سناریو آموزشی
  • مراحل تولید محتوا
  •  پرسش و پاسخ