برگزاری اولین دوره از آزمون های الکترونیکی آسیب شناسی دهان، صورت و فک - عملی 2

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

برگزاری اولین دوره از آزمون های الکترونیکی درس آسیب شناسی دهان، صورت و فک - عملی 2  توسط دکتر شهابی نژاد  در تاریخ 97/09/17  در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 

 اولین دوره آزمون الکترونیکی درس آسیب شناسی دهان، صورت و فک - عملی 2 به صورت الکترونیکی در مرکز تخصصی آموزش مجازی

در چهار گروه  باتعداد 58 نفر دانشجو

 مشاهده نتایج برای دانشجو بلافاصله بعد از آزمون (دریافت جواب، بلافاصله پس از فکر کردن به سوال مربوطه، به یادگیری عمیق تری منجر می شود) 

آزمون الکترونیکی     آزمون الکترونیکی

 

 

هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه 

-      امکان ارائه بازخورد آنی از عملکرد آزمون به خود دانشجو جهت ارتقا عملکرد و پوشش نقاط ضعف احتمالی

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری

-      تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان