آزمون الکترونیکی درس بيماری های دهان و تشخيص عملی 2

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون های الکترونیکی درس بيماری های دهان و تشخيص عملی 2 

اولین دوره از آزمون های الکترونیکی درس بيماری های دهان و تشخيص عملی 2 توسط دکتر آلا قاضی  در تاریخ 97/09/08  در دو گروه  با تعداد 35 نفر دانشجو در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

 

  

هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه 

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری

-      تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان