فانتوم آموزشی ترمیم دندان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فانتوم آموزشی ترمیم دندان در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در مراسم رونمایی از فانتوم آموزشی ترمیم دندان گفت: مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از مراکز بسیار فعال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که شاهد فعالیت های نوآورانه آنها هستیم.

دکتر سرآبادانی افزود: باتوجه به اینکه روشهای فراگیری دانشجویان جدید نسبت به گذشته متفاوت شده، اساتید باید از تکنولوژی جدید برای آموزش استفاده کنند تا فرآیند یاددهی و یادگیری موثر محقق شود.وسایل کمک آموزشی دندانپزشکی و پزشکی با پرینتر سه بعدی تهیه و بسیار پرکاربرد در تمام کشور بوده همچنین فراگیر را درشرایط واقعی درمان قرار می دهند.

دکتر اسدی مسئول مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه این مراسم اظهار داشت: دانشجویان اعم از پزشکی و دندانپزشکی که با جان و سلامت انسانها ارتباط دارند ضرورت دارد آموزش های مهارتی لازم را فراگیرندتا شأن بیمار حفظ و خسارت و آسیب به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه فناوری پرینتر سه بعدی تکنولوژی جدیدی نیست ، درگذشته به علت گران بودن همگان نمی توانستند از آن استفاده نمایند امادرسالهای اخیر با کاهش قیمت در دسترس قرار گرفته و می توان وسایل کمک آموزشی را توسط این تکنولوژی ساخت افزود: در آموزشهای پزشکی بسیار مهم است که نزدیکترین احساس واقعیت به دانشجو القا شودکه این فانتوم ها چنین شرایطی را برای آنها فراهم می کند.

مسئول مرکز آموزش مجازی از آماده کردن طرح بافت نرم لایه های سطحی بدن برای بخیه زدن در آینده نزدیک خبرداد و افزود: آموزش بخیه زدن یکی از مهارتهای کلیدی برای دانشجویان پزشکی وپرستاری است.

        فانتوم آموزشی ترمیم دندان
 فانتوم آموزشی ترمیم دندان     

دکتر هیلا حاجی زاده دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی در مراسم رونمایی از فانتوم آموزشی ترمیم دندان گفت: دانشجویان دندانپزشکی که دروس ترمیمی یا عملی را شروع می کنند با بیمار ارتباط ندارند بلکه در ابتدا روی مدلهای آموزشی تمرین می کنند تا تمام آموزشهای لازم را فراگیرند سپس وارد حوزه ی درمان می شوند بنابراین وسایل کمک آموزشی می تواند فراگیر را با اصول اولیه درمان آشنا نماید به طوری که درمان را درست و بدون آزمون و خطا انجام دهندو نیز هرآنچه که بر روی فانتوم انجام می دهند به شرایط بالینی نزدیکتر باشد مشکلات شان در زمانی که وارد حوزه درمان می شوند کمتر خواهد بودو بیماران خدماتی با کیفیت خوب را دریافت می کنند.

دکتر حاجی زاده اضافه کرد :بر حسب ضرورت و اهمیت حس لامسه در دندانپزشکی وسیله تراش ترمیم دندان ساخته شدکه فراگیر در زمان تراش ترمیم دندان نرمی و سفتی را زیر دست خود احساس نمایدودانشجو را در شرایط واقعی درمانی قرار دهد. 

 فانتوم آموزشی ترمیم دندان