کارگاه طراحی آزمون الکترونیکی در دانشکده پیراپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری کارگاه طراحی آزمون الکترونیکی در دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 97/2/17

 

 

 

این کارگاه با حضور 10 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در روز دوشنبه مورخ 97/2/17 با تدریس آقای دکتر رضا اسدی و خانم مهندس مهتاب بخارائی برگزار گردید.

در این کارگاه اعضای محترم هیات علمی با انواع آزمون های الکترونیکی و نحوه طراحی آزمون آشنا شدند.