برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه تولید محتوای الکترونیکی (نرم افزار Storyline)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارگاه آشنایی با استاندارها و نحوه تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار storyline ویژه  اعضای محترم هیات علمی  در تاریخ 2 مهرماه 1398 دردانشکده داروسازی برگزار گردید. 

جناب آقای مهندس رحمانی مدرس این کارگاه بوده و اهداف دنبال شده در این کارگاه به شرح زیر می باشد:

  • معرفی سیستم آموزش مجازی
  • آشنایی با روشهای موجود آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با روشهای نوین یادگیری الکترونیکی
  • روشهای تعامل در آموزش الکترونیکی
  • روشهای سنجش در آموزش الکترونیکی
  • آشنایی با استاندارد اسکروم
  • روش تدوین سناریو آموزشی
  • مراحل تولید محتوا
  •  پرسش و پاسخ