آموزش نرم افزار کمتازیا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش نرم افزار Camtasia

نرم افزار تولید محتوا

چهارشنبه 7 آبان 99

ساعت 12:30 تا  14 

فیلم ضبط شده کارگاه