وبینار جامع آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طراحی آزمون های الکترونیکی در سامانه نوید - ویژه اساتید بیمارستان اکبر

چهارشنبه 19 شهریور 99

ساعت 11 تا  12:30 

فیلم ضبط شده وبینار