وبینار کلان منطقه 9 کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه آموزش مجازی کلان منطقه 9 کشور

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هشتمین جلسه کارگروه آموزش مجازی کلان منطقه 9 کشور در روز سه شنبه 28 دیماه 1395 با موضوع بررسی درخواست ها و گرنت های قابل اعطا به دست اندرکاران پژوهش و نوآوری آموزشی، به صورت حضوری و وبینار برگزار گردید. در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید آقایان دکتر زارع نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دکتر مرتضوی نماینده دانشگاه علوم پزشکی بجنورد و دکتر اسدی دبیر کارگروه و نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به معرفی پروپوزال های مراکز خود پرداختند. نمایندگان سایر دانشگاه های کلان منطقه که بصورت مجازی در جلسه شرکت داشتند نیز گزارشی ازپروپوزال ها و برنامه های درحال اجرا در مراکز خود پرداختند. 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد