آزمون الکترونیکی درس صرف ونحو و قرائت متون عربی پزشکی 20-10-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسمه تعالی

آزمون درس صرف ونحو و قرائت متون عربی پزشکی

 

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

اولین آزمون مجازی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد روز دوشنبه 20 دی 1395 در واحد آموزش مجازی برگزار شد.

درس صرف ونحو و قرائت متون عربی پزشکی یکی از عناوین پایه رشته دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی در مقطع پی اچ دی است. بسیاری از متون اصلی این رشته به زبان عربی نگاشته شده است. متون غیر عربی نیز آکنده از لغات و اصطلاحات عربی است.

 

این درس به ارزش چهار واحد برای دانشجویان این رشته در ترم اول ارائه می گردد. با توجه به سیاست های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر توسعه آموزش های مجازی، تصمیم گرفته شد به عنوان پایلوت، آزمون این درس به صورت مجازی برگزار گردد.

ازمون این درس برای این دوره ، به صورت مجازی طراحی گردیدو سه نفر از دانشجویان واجد شرایط تشخیص داده شدند. دانشجویان در مکان و تاریخ و در مدت تعیین شده به صورت الکترونیک در ازمون شرکت کردند.

صرفه جویی درمصرف کاغذ، دقت درطرح سئوال، استفاده از امکانات نرم افزاری سامانه و اخذ بازخورد از جمله مزایای برگزاری مجازی آزمون به شمار می رود.