آزمون الکترونیکی طب اورژانس 14-10-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بسمه تعالی

اولین آزمون Computer- based دستیاران گروه بالینی طب اورژانس دانشکده پزشکی مورخه چهاردهم دی ماه ۱۳۹۵

 آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

طراح سوالات و مسئول آزمون: دکتر رضا اخوان- استادیار گروه طب اورژانس، مسئول آموزش دستیاری گروه طب اورژانس

هدف از اجرای آزمون:

-      آشنایی فراگیران با آزمون های مبتنی بر رایانه جهت آمادگی برای آزمون سراسری دانشنامه تخصصی طب اورژانس

-      فراهم نمودن بستر عادلانه جهت شبیه سازی محیط و شرایط بالینی و حقیقی بیماران و سنجش قدرت حل مساله فراگیران در زمان مناسب که در رشته طب اورژانس حیاتی است.

-      امکان ارائه بازخورد آنی از عملکرد دستیار در هر ایستگاه به خود وی جهت ارتقا عملکرد و پوشش نقاط ضعف احتمالی

-      امکان بررسی عملکرد گلوبال دستیاران در هر ایستگاه جهت کمک به برنامه ریزی های مربوط به محتوای آموزشی گروه در آینده و صرف زمان بیشتر برای محتوای آموزشی ایستگاه هایی که دستیاران نمرات پایین تری کسب کرده اند

-      تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون و بررسی ضریب دشواری و تمیز سوالات جهت ایجاد یک بانک سوال استاندارد برای گروه در گذر زمان

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه هدف: دستیاران سال سه طب اورژانس

تعداد شرکت کننده: 27  نفر

تعداد سوالات: ۳۵ سوال

نمره آزمون: ۶۰ نمره

مدت زمان آزمون: ۴۰ دقیقه

تعداد ایستگاه های آزمون: ۴ ایستگاه شامل ایستگاه های نوار قلب، سونوگرافی بر بالین(نمایش فیلم های سونوگرافی بیماران اورژانس)، سی تی اسکن مغزی و گرافی ساده قفسه سینه

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دومین آزمون نیز ان شاالله مورخه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۵ با حضور ۴۸ دستیار تخصصی سال یک و دو طب اورژانس برگزار خواهد شد.

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد