آزمون الکترونیکی رادیولوژی 4-9-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون الکترونیکی رادیولوژی

خانم دکتر عباسی از گروه رادیولوژی ، دومین آزمون استاژرهای خود را به صورت الکترونیکی طراحی کرده و در مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار کردند.

 این آزمون با 20 دانشجوی استاژر در تاریخ 4-9-95 برگزار گردید.

 

با دانشجویان مصاحبه ای در باره آزمون الکترونیکی رادیولوژی تهیه شده است در لینک زیر میتوانید این مصاحبه را مشاهده کنید.

لینک مصاحبه آزمون

آزمون الکترونیکی رادیولوژی

آزمون الکترونیکی رادیولوژی

آزمون الکترونیکی رادیولوژی