آزمون الکترونیکی رادیولوژی 6-8-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برگزاری آزمون رادیولوژی

 آزمون الکترونیکی رادیولوژی

آزمون رادیولوژی با حضور 19 استاژر زیر نظر خانم دکتر بیتا عباسی در مرکز آموزش مجازی در روز پنجشنبه 6-8-95 برگزار گردید.

 

 

آزمون الکترونیکی