جدول زمانی پخش زنده کلاس های درس

17-22 اسفند 1398

شنبه

دانشکده بهداشت

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: آزاد

10-12

ساعت 11-10: آزاد
ساعت 12-11: آزاد

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

یکشنبه

دانشکده پیراپزشکی

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: آزاد

تعطیل رسمی

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

دوشنبه

دانشکده پزشکی

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: فیزیولوژی پزشکی سلولی (آقای دکتر حسینی) دانشجویان پزشکی نیمسال اول

10-12

ساعت 12-10:علوم تشریح اعصاب - ترم4 (دکترحقیر)  پزشکی
ساعت 12-11: آزاد

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

سه شنبه

دانشکده دندانپزشکی

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: آزاد

10-12

ساعت 11-10: آزاد
ساعت 12-11: آزاد

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

چهارشنبه

دانشکده داروسازی

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: آزاد

10-12

ساعت 11-10: آزاد
ساعت 12-11: آزاد

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

پنج شنبه

دانشکده های پرستاری و طب سنتی

8-10

ساعت 9-8: آزاد
ساعت 10-9: آزاد

10-12

ساعت 11-10: آزاد
ساعت 12-11: آزاد

12-14

ساعت 13-12: آزاد
ساعت 14-13: آزاد

14-16

ساعت 15-14: آزاد
ساعت 16-15: آزاد

راهنمای پخش زنده ویژه دانشجویان عزیز

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس زیر دروس خود را بر طبق این برنامه هفتگی دریافت نمایند. درس های ضبط شده و محتواهای آموزشی همچنین در سامانه آموزش مجازی دانشگاه در دسترس قرار دارند.

راهنمای پخش زنده ویژه گروه های آموزشی

  • گروه های محترم آموزشی با توجه به تقویم ارائه شده با شماره تلفن 38580464  و یا با آدرس elearning@mums.ac.ir تماس گرفته و زمان، نام استاد، مقطع تحصیلی و عنوان درس را اعلام نمایند.
  • در هر ساعت امکان پخش یک جلسه به صورت آنلاین وجود دارد و همچنین هر جلسه باید حداکثر 45 دقیقه باشد.
  • اساتید گرامی در زمان مراجعه اسلایدهای PowerPoint خود را همراه داشته باشند.
  • اجرای پخش زنده در محل مرکز آموزش مجازی دانشگاه انجام میگیرد.
  • کلیه اصول مراقبت بهداشتی برای حفظ سلامتی اساتید گرامی به دقت رعایت می گردند.