امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مستندات آموزشی واحد آموزش مجازی :

 

فایل های راهنمای لازم جهت استفاده از سامانه های آموزش مجازی، سامانه وب کنفرانس، تولید محتوای الکترونیکی و غیره را از این قسمت میتوانید دریافت نمایید.

برای راهنمایی بیشتر می توانید با آدرس ایمیل elearning.mums.ac.ir مکاتبه نمایید.

 

رديف عنوان
دریافت فایل
توضیحات
1 راهنمای سریع ثبت نام در درس های مجازی، مخصوص دانشجویان  
2 فایل آموزشی وبینار (ارائه شده در کارگاه وبینار)  
9 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی - قسمت اول  
10 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی - قسمت دوم  
11 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی - قسمت سوم  
12 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی - قسمت چهارم  
13 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی - قسمت پنجم  
14 آموزش تصویری سامانه وبینار- مخصوص اساتید