خونریزی های واژینال در نیمه دوم بارداری

خونریزی های واژینال در نیمه دوم بارداری

ارائه توسط دکتر سمیه معین درباری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد// مشاهده کامل این درس در سایت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان پذیر می باشد. کسب اطلاعات بیشتر در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس elearning.mums.ac.ir مشاهده همه محتوا های تولید شده در سامانه ما به آدرس lms.mums.ac.ir

تاریخ

25 آبان 1398

برچسب ها

دوران بارداری, خونریزی های دوران بار